Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

<< 'O πολιτικός απατεών
σπεύδει 'εκ τών πρώτων
νά μετάσχη είς τους πανηγυρισμούς
του θερισμού, προσποιούμενος
ότι δήθεν μετέσχεν είς τον
μόχθον τής σποράς.>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου