Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Οι κοινωνικές αναταράξεις θα είναι πολύ πιο «σκληρές.

Οι κοινωνικές αναταράξεις θα είναι πολύ πιο «σκληρές» από την ένταση που δημιουργεί η ανεργία των νέων, που εν πάση περιπτώσει βρίσκει κάποιες «εξόδους διαφυγής». Η κατάρρευση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος σημαίνει «θάνατο» μέσω αφόρητης φτώχειας για μια μεγάλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών μεγάλης ηλικίας, χωρίς «δυνατότητες διαφυγής».
 Το 2015, από το οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων (βασική 360 ευρώ και αναλογική). Ο κίνδυνος μεγάλων μειώσεων είναι περισσότερο από υπαρκτός, με βάση την κατάσταση των Ταμείων σήμερα. Καλές είναι οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και πρέπει να γίνουν. Να υιοθετήσουμε λ.χ. και συστήματα κεφαλαιουχικής απόδοσης, συνδυασμούς δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης κ.ο.κ. Υπάρχουν πολλά συστήματα και συνδυασμοί. Το βασικό όμως είναι να διασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Η χώρα βρίσκεται σ' ένα μεταβατικό στάδιο. Καταρρέει το παλαιό ασφαλιστικό σύστημα και το καινούργιο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ θέλει και κάμποσα χρόνια να αποδώσει ασφαλείς καρπούς, σε συνδυασμό με την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Αρα κάτι πρέπει να γίνει στον ενδιάμεσο χρόνο. Ιδέες υπάρχουν. Βούληση πολιτική χρειάζεται και κυρίως έγκαιρα!