Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Πακέτο μέτρων για τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Το πακέτο προβλέπει την υπαγωγή των θεμάτων των Τούρκων από το υπουργείο Εξωτερικών στο Εσωτερικών.
Η κυβέρνηση στην Ελλάδα η οποία βρίσκεται στα πλοκάμια της οικονομικής κρίσης, αναζητά λύση στα προβλήματα των ...Τούρκων της Δυτικής Θράκης.
Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το πακέτο μέτρων για την περιοχή το Μάιο, ενώ οι ...Τούρκοι της Δυτικής Θράκης πιστεύουν ότι το άνοιγμα πρέπει να συμπεριλάβει τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τη συνθήκη της Λοζάνης.
Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ετοιμάζεται να υλοποιήσει μια σειρά αποφάσεων σε σχέση με τους ...Τούρκους της Δυτικής Θράκης.
Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο το εν λόγω πακέτο περιέχει δεδομένα τα οποία προβλέπουν την υπαγωγή των θεμάτων σχετικά με τους Τούρκους από το υπουργείο Εξωτερικών στο υπουργείο Εσωτερικών.
Οι ...Τούρκοι της Δυτικής Θράκης κάνουν νύξη στο ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στο πακέτο τα δικαιώματα της μειονότητας τα οποία απορρέουν από τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με πρώτη τη συνθήκη της Λοζάνης.
Οι ...Τούρκοι της Δυτικής Θράκης επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να βρεθεί λύση στο πρόβλημα στη Δυτική Θράκη εφόσον θα συνεχίζονται τα προβλήματα όπως εκείνου της παιδείας και εκλογής του μουφτή".