Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Η ανάπτυξη δεν θα 'ρθει από τον... ουρανό.

Να δούμε ως χώρα και να αντιμετωπίσουμε με αναπτυξιακό πνεύμα τα προβλήματα των αγροτών. Λεφτά δεν μπορούμε να «μοιράσουμε», αλλά οφείλουμε να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Πρώτον, να κάνουμε την αγροτική παραγωγή πιο ανταγωνιστική, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, που σημαίνει μικρότερο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, μείωση αγροτικού ρεύματος και θέσπιση αγροτικού πετρελαίου κίνησης. Δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε -επιτέλους- το θέμα των «μεσαζόντων», το ζήτημα της κατάρτισης των αγροτών, το φαινόμενο των «ελληνοποιήσεων» στα αγροτικά προϊόντα, το «ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων», το θέμα της «αγροτικής ασφάλισης» κ.λπ. Και τρίτον, χρειάζεται μια δίκαιη φορολόγηση. Ναι «στην τήρηση στοιχείων» από τους αγρότες, αλλά ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής (13%) δεν συνάδει με τη θεμελιώδη αρχή της προοδευτικής φορολόγησης.
 Να επιβαρύνεται το ίδιο αυτός που έχει εισόδημα 20.000 ευρώ με αυτόν που έχει 200.000 ευρώ! Ούτε τα «τεκμήρια» αποτελούν λύση. Η ανάπτυξη δεν θα 'ρθει από τον... ουρανό, ούτε μόνο με μεγάλες επενδύσεις από το εξωτερικό, που προφανώς χρειαζόμαστε. Πρέπει κι εμείς με «έξυπνες παρεμβάσεις» να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γεωργίας. Ετσι θα κάνουμε βήματα προς την ανάκαμψη, θα αναχαιτίσουμε την ανεργία και θα ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης...