Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Άς τους βοηθήσει η καινούργια Χρονιά…

Οσα συμβαίνουν εσχάτως στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να μην ενδιέφεραν κανέναν εάν δεν επρόκειτο να επηρεάζουν αποφασιστικά την πορεία της χώρας. Ως εκ τούτου, ασφαλώς και έχει τεράστια σημασία το πώς εξελίσσεται η πορεία του κυβερνητικού κόμματος που διαχειρίζεται με τα στελέχη του τα πιο κρίσιμα υπουργικά χαρτοφυλάκια.

Φθάσαμε όμως να παρακολου­θούμε μια απίστευτη κωμωδία για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, την ώρα που ο τόπος κινείται μεταξύ επιβίωσης και καταστροφής. Η μαρα­θώ­νια συνεδρίαση (την περασμένη Τρίτη) ενός ακατανόητου οργάνου που συγκροτήθηκε για να περιπλέξει αντί για να ξεκαθαρίσει το τοπίο απέ­δειξε πως το κόμμα κινείται εκτός της πραγματικότητας που βιώνουν οι πολί­τες. Δεν είναι δυνατόν οι υπουρ­γοί του ΠΑΣΟΚ να ωρύονται για τους κινδύνους που μας απειλούν και συγ­χρόνως να παίζουν κρυφτό με την ηγεσία για το πώς και πότε θα αλλάξει.