Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Το έλλειμμα της "συνολικής λύσης"


Ολο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι η αντιμετώπιση της κρίσης και η έξοδος της χώρας από τον οικονομικό φαύλο κύκλο που βρίσκεται απαιτεί μια συνολικότερη λύση. Διαφορετικά ισχύει ο «κανόνας της υπονόμευσης» και ακύρωσης μέσω αντιφατικών κινήσεων του ενός από το άλλο! Πρόσφατο παράδειγμα τα στρες τεστ των τραπεζών. Αφού είχε προεξοφληθεί το «καλό νέο» πριν ανακοινωθεί με άνοδο των μετοχών, μετά την ανακοίνωση άρχισε πάλι η πτώση...
Δεν είναι μη συνηθισμένο χρηματιστηριακό «παιχνίδι». Κάθε άλλο. Αλλά στη δική μας περίπτωση συνδέεται και με άλλα πράγματα. Οπως η καθόλου καλή κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Η έλλειψη επενδύσεων, ο αποπληθωρισμός, το «εκκρεμές» της αξιολόγησης, το «αίνιγμα» της αντιμετώπισης του χρέους, η έλλειψη σαφούς περιγραφής της «επόμενης ημέρας» κ.λπ.
Οσο αυτά δεν παίρνουν μια πιο καθαρή μορφή -παρά τις επιμέρους καλές ειδήσεις, ακόμα κι όταν διατυπώνονται με υπερβολικό τρόπο- τίποτα δεν σταθεροποιείται. Ούτε βέβαια το πολιτικό σύστημα. Ο «πολιτικός κίνδυνος» είναι ένα από τα στοιχεία του συνολικού προβλήματος (με μικρότερη πάντως αξιολόγηση στην Ευρώπη απ' ό,τι στο... εσωτερικό της χώρας).
Ολα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον αντιφατικών πρωτοβουλιών που αυτοαναιρούνται. Οι διορθώσεις λ.χ. του ΕΝΦΙΑ δεν αρκούν. Το ίδιο και οι «δόσεις» στις οφειλές. Ενώ τα «κόκκινα δάνεια» είναι μια διαρκής απειλή για τις τράπεζες. Ενώ η ύπαρξη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία εξακολουθεί να είναι ακόμα ανεκπλήρωτη ευχή.
Αυτά βέβαια μπορεί να πάρουν άλλη «μορφή» εάν σταθεροποιηθεί το γενικότερο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης του χρέους και του χαρακτήρα της «επόμενης ημέρας». Αλλιώς ρεαλιστικό σενάριο -εδώ που φτάσαμε- δεν υπάρχει. Αλλα λέγονται, άλλα γίνονται. Ενώ λαμβάνονται μέτρα που δεν εντάσσονται σε μια αναπτυξιακή λογική, παρότι εξαγγέλλεται.
Η χώρα κινείται με τις «λογικές» που υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει σε ένα «νέο περιβάλλον» που δεν επιβεβαιώνεται! Εάν αυτή η αντίφαση δεν λυθεί γρήγορα, η «ασφυξία», οικονομική και πολιτική, θα ενταθεί καθώς κανένα «μέτρο» δεν αποκτά «πλαίσιο» επιβεβαίωσης...