Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Η Ευρώπη χρωστά στην Ελλάδα τον πολιτισμό της, τη Δημοκρατία και τις αξίες αυτού που ονομάζουμε ευρωπαϊκός ή δυτικός πολιτισμός.

Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα σήμαινε ένα σώμα χωρίς ψυχή. Η Γερμανία αν θέλει να πιστεύει πως μπορεί να ηγηθεί της Ευρώπης του μέλλοντος, δηλαδή της πολιτικά ενωμένης Ευρώπης, πρέπει να πάψει να σκέπτεται οικονομίστικα και με τραπεζικούς όρους, αλλά να συλλογίζεται πάνω στο υπόβαθρο του πολιτισμού της, που σημαίνει πως η πολιτική της στόχευση αντλεί δυνάμεις από τα βάθη της Ιστορίας, πως έχει πίσω της μια ευρωπαϊκή παράδοση πολύ πιο ισχυρή από την αμερικανική ή τη ρωσική, που έχει τις αφετηρίες της στην Κλασική Ελλάδα, περνάει στο Βυζάντιο και τον Διαφωτισμό, τη γαλλική και όλες τις άλλες επαναστάσεις που ακολούθησαν στην Ευρώπη του 19ου αιώνα και που δημιούργησαν το δημοκρατικό ιδεώδες που διεκδικεί πλανητική επικράτηση στην εποχή μας.