Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Μια κυβέρνηση που καθηµερινά ακροβατεί...

Είναι δυνατόν, στην κατάσταση που βρισκόµαστε, το πολιτικό µας σύστηµα να εξακολουθεί να συµπεριφέρεται µε έναν τόσο τυχοδιωκτικό, τόσο θλιβερό, τόσο αυτοκτονικό εν τέλει τρόπο; ∆υστυχώς φαίνεται ότι είναι, αφού οι πολιτικές µας ηγεσίες δείχνουν να µην έχουν καταλάβει τίποτα, επιµένοντας να πριονίζουν καθηµερινά το κλαδί στο οποίο βρίσκονται, αδιαφορώντας αν θα γκρεµοτσακιστούν κι αν θα παρασύρουν κι όλους εµάς στον βυθό.

Υποτίθεται ότι συµφώνησαν, επειδή φυσικά δεν είχαν άλλη επιλογή, στη συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήµου που αναλάµβανε το βαρύ φορτίο να δροµολογήσει µια σειρά εξελίξεις που δεν θα µας έβγαζαν βεβαίως από την κρίση αλλά θα µας έδιναν την απαραίτητη ανάσα για να κρατηθούµε στη ζωή.

Αφού την υπονόµευσαν προκαταβολικά µε ένα δυσκίνητο υπουργικό σχήµα, συνεχίζουν καθηµερινά σχεδόν να κάνουν το ίδιο, δηµιουργώντας συνεχώς προσκόµµατα, αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες. Μια κυβέρνηση που καθηµερινά ακροβατεί ανάµεσα στις κοµµατικές ισορροπίες και στα τεράστια προβλήµατα που πρέπει να διαχειριστεί είναι προφανές ότι ούτε µέλλον έχει ούτε λύσεις µπορεί να δώσει.