Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Το μεγάλο μας στοίχημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν θα πάμε στο ΔΝΤ, δεν είναι το σε πόσα χρόνια θα ξεπεραστεί η κρίση, δεν είναι καν το αν θα επιζήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι το τι κοινωνία θα προκύψει μέσα από αυτή τη βίαιη ζύμωση. Πως θα διαμορφωθούν οι ήδη τραυματισμένες μας κοινωνικές σχέσεις με την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, πως θα μεταλλαχθεί ο «εθνικός» μας χαρακτήρας.

Ο έλληνας ελάχιστα έχει αλλάξει από τον καιρό της επανάστασης του 21. Τότε είχαμε αμέτρητα περιστατικά ανθρώπων που έφτασαν να βάλουν σε κίνδυνο τον αγώνα για να πλουτίσουν, για να καρπωθούν αξιώματα και εξουσία.