Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Χωρίς κομματική εξάρτηση .

Για την τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι ένα μεγάλο βήμα αυτή η εξέλιξη. Η μέχρι τώρα υπερψήφιση καθαρά κομματικών υποψηφίων είχε ως στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων και μόνο, και είναι διαχρονικά αποδεδειγμένο ότι δεν συνέβαλε στην ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θεσμό ικανό να υπηρετήσει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Οι προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές κατέγραψαν ήδη ένα διαφορετικό δείγμα γραφής από εκείνο στο οποίο ήταν μόνιμα προσκολλημένη η ελληνική κοινωνία. Η ανάδειξη στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας υποψηφίων χωρίς κομματική εξάρτηση χάραξε μια πορεία που θα πρέπει να έχει και συνέχεια.
Οι πρώτες ενδείξεις για τις προθέσεις των εκλογέων εν όψει της επικείμενης αναμέτρησης δείχνουν ότι οι προσδοκίες που γεννήθηκαν πριν από τέσσερα χρόνια θα δικαιωθούν. Αλλωστε, είναι τελικά και επιθυμία των ίδιων των κομμάτων, αλλά και των υποψηφίων μια τέτοια εξέλιξη. Αν δεν μας απατά η μνήμη μας -και δεν μας απατά- όλοι οι υποψήφιοι ως ανεξάρτητες και υπερκομματικές προβάλλουν τις υποψηφιότητές τους. Αρα και τη δική τους επιθυμία θα ικανοποιήσει ο καθένας μας ψηφίζοντας χωρίς κομματικές δεσμεύσεις.