Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Αν τώρα μέσα από το γίγνεσθαι προσπαθήσουμε να κάνουμε χαρτογράφηση των προτεραιοτήτων που έχουν οι πολίτες βλέπουμε ότι βασικό θέμα προβληματισμού της κοινωνίας είναι η εκπλήρωση των επαγγελματικών στόχων και η εξασφάλιση εργασίας, γεγονός που αναγκαστικά βάζει όλα τα υπόλοιπα στο περιθώριο της σκέψης όλων.Έτσι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα τόσο οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο όσο και οι επικείμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτή την κατεύθυνση λίγοι είναι εκείνοι που έχουν σαφή και συνολική εικόνα των πραγμάτων για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης. Τo αρνητικό εδώ είναι ότι συνεχώς αυξάνονται οι πολίτες που θεωρούν δεδομένο ότι άλλοι έχουν την ευθύνη για τα δρώμενα των τοπικών κοινωνιών .Η αρνητική στάση των πολιτών απέναντι στην πολιτική αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις που διενεργούνται αυτή την εποχή για τις δημοτικές- περιφερειακές εκλογές, εκεί φαίνεται ότι πάνω από το 40% των πολιτών δεν ενδιαφέρονται για τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές.Μέσα σε αυτό το ακραίο τοπίο, όπου όλα δείχνουν να είναι λίγο πριν την κατάρρευση, η αγωνία για το μέλλον (όλο και περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν χωρίς να είναι δυνατή μια διέξοδος από αυτή την κατάσταση), η σημαντική υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας τα νέα δεδομένα που φέρνει στο διοικητικό χάρτη η νέα δομή της χώρας και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε το αμέσως προσεχές διάστημα η κατάσταση να βρεθεί εκτός ελέγχου.Πως; Για παράδειγμα και με δεδομένο ότι εκ των πραγμάτων «προωθούνται» ανεξάρτητες υποψηφιότητες, θα αντιδράσει η κεντρική κυβέρνηση στην περίπτωση που εκλεγεί σε κάποια περιφέρεια της χώρας ανεξάρτητος περιφερειάρχης και καταφύγει μετά από ψήφισμα του περιφερειακού συμβούλιου στα όργανα της ΕΕ για να θέσει ζήτημα απόσχισης από την Ελλάδα, με επιχείρημα ότι αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της περιοχής του η άσχημη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας!