Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Στους δήμους μεταφέρονται οι πολεοδομίες και όλες οι υπηρεσίες των νομαρχιών που έχουν ως αρμοδιότητα την έκδοση οικοδομικών αδειών από κοινού με το προσωπικό τους το οποίο θα μεταταγεί υποχρεωτικά, όπως εξήγγειλε χθες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ για το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Ο κ. Ραγκούσης επισήμανε ότι «ήγγικεν η ώρα» για βαθιές τομές στη δομή του κράτους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, συγχωνεύσεις οργανισμών, κατάργηση χιλιάδων νομικών προσώπων, μεταφορά υπηρεσιών και, κυρίως, ευρείς ανακατατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων με την επαναφορά των αναγκαστικών μετατάξεων.

Οι υπηρεσίες που θα μεταφερθούν άμεσα στους δήμους είναι οι εξής:

* Οι πολεοδομίες και όλες οι υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενό τους την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των μελετών κ.λπ.
* Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που ασχολούνται με την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, τη χορήγηση κάρτας αναπηρίας, την καταβολή επιδομάτων, τη χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους και σωματεία και τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.