Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Στην πολιτική η οποιαδήποτε αποτυχία ξεπερνιέται.Η γελοιοποίηση όμως σκοτώνει…


‘Οσο αρνείστε να το δεχθείτε αυτό.Τόσο περισσότερο θα γελάει ό λαός μαζί σας. Και η γενική θυμηδία που προκαλείτε, θα είναι ή μόνη αποζημίωση του λαού για τις μαύρες μέρες που ζεί έξ αιτίας της ανευθυνότητας και της ανικανότητας σας…