Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Στην   πολιτική   η   όποιαδήποτε   αποτυχία   ξεπερνιέται...Η   γελιοποίηση   όμως    σκοτώνει.