Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Στη συνέχεια όμως παρέδωσε τους Έλληνες ψηφοφόρους του στα δεσμά των δανειστών

Παρ΄όλα αυτά και πολλά άλλα παρόμοια, ο λαός επανέφερε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, λησμονήσας το κακό παρελθόν του. Και τούτο, λόγω των αλλεπαλλήλων και αδικαιολογήτων σφαλμάτων εκείνων οι οποίοι εμφανίσθηκαν ως «Νέα διακυβέρνηση», επιδιώκουσα τάχα την επανίδρυση του κράτους, αλλά συνέχισαν τις πρακτικές των προκατόχων τους.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο πρωθυπουργός, υποσχεθείς πως θα διατηρήσει τους μισθούς και τις συντάξεις, δια της χορηγήσεως ποσοστού αυξήσεως, τουλάχιστον ίσου προς τον εκάστοτε πληθωρισμό, παρεπλάνησε πολλούς και εψήφισαν το κόμμα του. Στη συνέχεια όμως παρέδωσε τους Έλληνες ψηφοφόρους του στα δεσμά των δανειστών της τρόϊκας και του ΔΝΤ, αφού κατέστησε αδύνατο τον δανεισμό της Ελλάδος από τις αγορές, με το να κατηγορεί τους προκατόχους του και την οικονομία της χώρας του, ως ευρισκομένη στα πρόθυρα της πτωχεύσεως.

Περιέκοψε μισθούς και συντάξεις. Αύξησε τη φορολογία και τον Φ.Π.Α.. Προεκάλεσε βαθεία ύφεση της οικονομίας. Επέφερε το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων. Ανάγκασε πολλές άλλες να μεταφερθούν σε γειτονικές χώρες, με μικρότερη οικονομία και περισσότερες διοικητικές διευκολύνσεις. Έφερε πολλές επαγγελματικές τάξεις (ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων, φαρμακοποιούς, γιατρούς, δικηγόρους και άλλους) σε αδιέξοδο και απόγνωση. Εξαθλίωσε τη μεσαία τάξη. Αλλοίωσε τον πληθυσμό της Ελλάδος δια της ακωλύτου υποδοχής λαθρομεταναστών, ιδιαιτέρως μουσουλμάνων. Και κλόνισε την εθνική συνείδηση των Ελλήνων δια της απαλείψεως της λέξεως «εθνικό» από ονομασίες των υπουργείων.