Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα.

Η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Η οικονομική κρίση μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και το κλίμα να αποκτήσουμε συνείδηση της κατάστασης που είναι έκτακτη και εξαιρετική, καθότι συντελούνται ανακατατάξεις κοινωνικές και πολιτικές, που οδηγούν στη σύγκρουση με ένα καπιταλιστικό σύστημα που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει και να ξεπεράσει τα προβλήματα που δημιουργεί. Στηρίζεται στην εκμετάλλευση, στα κέρδη και υπερκέρδη και αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους και ως αριθμούς στους λογαριασμούς του.Το οικοδόμημα της Ενωμένης Ευρώπης κρατάει ακόμα, αλλά αποδείχτηκε τώρα με τη κρίση πως είναι σαθρό. Η χώρα μας θα πρέπει να πάψει να παρακαλάει να τη δανείσουν - ελεήσουν. Δικαιωματικά ως μέλος της Ευρωζώνης θα πρέπει να πάρει το «ρευστό» που υποχρεούται η ΕΕ να δώσει ως αλληλέγγυα ένωση κρατών και όχι ως στυγνός τοκογλύφος. Αν δεν αντιμετωπιστεί γενναία η κρίση της χώρας μας και συνεχίσουν να απειλούν, να εκβιάζουν και να δίνουν κάθε φορά, όταν εφαρμόζουμε τα προειλημμένα μέτρα των μνημονίων τους, τότε η χώρα μας, που ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εκπροσωπεί, θα πρέπει να μη φοβηθεί να έρθει σε πλήρη ρήξη, καθότι το τίμημα για την ελίτ, δηλαδή τον σκληρό πυρήνα της χρηματοπιστωτικής Ευρώπης, θα είναι πολύ μεγάλο και η αποσάθρωση θα αρχίσει να συντελείται καθότι όλοι οι λαοί της Ευρώπης λίγο-πολύ υποφέρουν.